Osiągnięcia1949/1950
Szkoła organizuje kurs dla analfabetów, który kończy 26 osób.
Uczniowie prezentują swój program artystyczny na dożynkach gminnych w Trzygłowie.

1959 / 1960
Nauczyciele na wniosek Kuratora Szczecińskiego opracowują kwestionariusz – ankietę, która staje się pierwszą od roku 1945 kroniką wsi Trzygłów.
1983 / 1984
Rozpoczyna działalność Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK „Trygław”. Swoją pierwszą autokarową wycieczkę organizuje na trasie Gdańsk – Gdynia – Sopot dla 40 uczniów klas IV – VIII.
1984 / 1985
Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Zarząd Wojewódzki w Szczecinie przyznają dyplom za aktywną działalność Turystyczno - Krajoznawczą w roku szkolnym 1984 / 1985 dla Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego PTTK „Trzygłów”.
1985 / 1986
Szkoła zajmuje II miejsce w konkursie strzeleckim i III miejsce w konkursie wiedzy o wojsku polskim na IX Zlocie Turystycznym „Zaślubiny z Morzem”.
1986 / 1987
Wojskowe Koło Łowieckie Nr 298 „Knieja” wyróżnia szkołę za aktywne uczestnictwo w popularyzacji idei ochrony przyrody i naturalnego środowiska.
W międzyszkolnym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym szkół
podstawowych, Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne zajmuje I miejsce.

SKKT „Trygław” otrzymuje od Kuratora Oświaty i Wychowania w Szczecinie oraz Zarządu Wojewódzkiego PTTK dyplom za udział w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego.
1987 / 1988
Szkoła zostaje wyróżniona przez Zarząd Miejsko – Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryficach, za aktywną działalność na rzecz upowszechniania zasad ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.
W eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, reprezentacja naszej szkoły zajmuje II miejsce.
Nasz Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny PTTK zajmuje II miejsce w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK w kategorii szkół podstawowych na szczeblu oddziału.
1988 / 1989
Drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce w Rejonowych Eliminacjach Znajomości Przepisów Ruchu Drogowego.
SKKT – PTTK zajmuje I miejsce w Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK szkół podstawowych na szczeblu oddziału.
1995 / 1996
Szkoła odnosi sukcesy sportowe: I miejsce w mistrzostwach szkół Gminy Gryfice w piłce nożnej. II miejsce indywidualnie w tenisie stołowym zajmuje Krzysztof Markowski.
W konkursie wiedzy pożarniczej w eliminacjach gminnych I miejsce zajmuje uczennica klasy VI – Ewa Królikiewicz.
Jubileuszowa – dwudziesta – szkolna wycieczka krajoznawczo – turystyczna członków SK KT PTTK (z elementami turystyki kwalifikowanej) w Pieniny – to kolejne punkty, zdobyte szczyty i górskie odznaki turystyczne (GOT).
W konkursie rejonowym „ Piękno ojczystej przyrody i walka z kłusownictwem” uczniowie zajmują II miejsce zespołowo i III miejsce indywidualnie.
1996 / 1997
Szkoła zajmuje II miejsce w piłce nożnej chłopców w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej .
Szkoła otrzymuje wyróżnienie - dla najaktywniejszej szkoły wiejskiej w sporcie masowym w roku szkolnym 1996 / 1997 - w wojewódzkim konkursie o Puchar i Nagrodę Kuratora Oświaty..
Marta Anioła – uczennica klasy VI - uzyskuje II miejsce w konkursie gminnym „ Eko – Gryf” .
„Gryficiana” Nr 17 - stały dodatek Magazynu Regionalnego „ Dwutygodnik Gryficki ‘ - noszący tytuł „ Pół wieku Szkoły Podstawowej w Trzygłowie”- w całości poświęcono zasłużonej dla regionu szkole i ludziom z nią związanym.
1997 / 1998
Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża Szkoła Podstawowa w Trzygłowie, w dowód uznania zasług położonych dla PCK, wyróżniona została Odznaką Honorową III Stopnia ( Nr 136676 ).
Agnieszka Szczygieł z klasy VIII otrzymuje drugą nagrodę w kategorii szkół podstawowych w IV edycji gminnego konkursu fotograficznego „ Eko – Gryf ‘97’.
1998 / 1999
Ewa Lesiak zajmuje III miejsce w finale wojewódzkim „Mikroolimpiady Zdrowia”.
Szkoła zajmuje I miejsce w Gminnych Zawodach w Tenisie Stołowym Dziewcząt do lat 15 i I miejsce w Tenisie Stołowym Chłopców do lat 15 organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryficach .
Drużyna naszej szkoły – zwycięzcą turnieju halowej piłki nożnej chłopców z klas III i IV szkół podstawowych naszej gminy.
W telewizyjnym ogólnopolskim konkursie „ Rzeczpospolita doby Sasów” uczniowie naszej szkoły- Agata Hernik, Wioletta Kujawa i Małgorzata Gaj - zajmują trzy pierwsze miejsca.
1999 / 2000
Szkoła zostaje liderem lokalnej AGENDY 21 – „W kierunku zrównoważonego społeczeństwa wokół Morza Bałtyckiego – TASS”- programu ekologicznego realizowanego we współpracy z Gustrow ( Niemcy ), Nybro ( Szwecja ), Pruszczem Gdańskim i Pieckami. W ramach programu uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wyjeżdżają do Szwecji.
Uczennica Ewa Lesiak zajmuje I miejsce w eliminacjach rejonowych krajowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
2000 / 2001
Uczniowie klas V – VI zajmują III miejsce w III Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Gryfice (w kategorii klas V – VI szkół podstawowych).
Szkoła zajmuje II miejsce w VI Edycji Ekologicznego Konkursu Fotograficznego „ Eko – Gryf” (2001), a uczennica Justyna Bryl – wyróżnienie.
W III Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Gryfice Szkół Podstawowych – Klas III – IV zajmujemy II miejsce.
Przy współpracy ze szwedzkimi szkołami podstawowymi z Alsterbro i Backebo powstaje Korespondencyjny Klub Przyjaźni Polsko – Szwedzkiej.
Absolwentka szkoły - Katarzyna Korulczyk (w duecie gitarowym) reprezentuje Szkołę Muzyczną w Gryficach na IV Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym „Bliżej Gitary” w Chodzieży i otrzymuje wyróżnienie w kategorii zespołów kameralnych.
2001 / 2002
Wyróżnienie za pracę na temat „Dziwne i ciekawe” w Gminnym Ekologicznym Konkursie Fotograficznym „Eko – Gryf” otrzymuje uczennica klasy VI Natalia Barczewska. Praca zbiorowa dziewcząt – plakat „ Eko – Gryf” zajmuje III miejsce.
Organizator I Konkursu Ekologicznego 2002 – „ Agenda 21” nominuje Izabelę Osek z klasy V do finału konkursu.
Szkoła składa wniosek o przyznanie środków pomocniczych z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare 2000 na realizację projektu opracowanego przez nauczycieli „I Ty możesz zostać przyjacielem środowiska”. Spośród 52 projektów złożonych do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania komitet rekomendował 12 projektów. Dnia

22 lipca 2002r. Dyrektor szkoły podpisuje umowę gruntową, w wyniku, której Unia Europejska przekazuje na jego realizację 11 018 EURO.
W powiatowym konkursie wiedzy ekologicznej zespół reprezentujący szkołę zajmuje II miejsce.
2002 / 2003
W przeprowadzonym w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej konkursie „ Zmagania z Unią Europejską” pod patronatem Burmistrza Gryfic - zespół uczniów klas VI- Paulina Nocko, Sławomir Kaczorowski i Patrycja Zielińska - po pokonaniu reprezentacji szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu gryfickiego- zajmuje I miejsce.
Kamil Gadżała z klasy VI zajmuje I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców Szkół Podstawowych – 1000m – oraz III miejsce i brązowy medal na Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na dystansie 1000m.
W numerze 12 / 2002 Ogólnopolskiego Miesięcznika Ekologicznego „ EKO ŚWIAT ” ukazuje się artykuł promujący udział szkoły w kolejnych akcjach „ Sprzątanie Świata” oraz różnorodne działania ekologiczne uczniów.
Szkoła zajmuje III miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej o Puchar Burmistrza Gryfic.
W akcji „Gorączka złota” organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Gryficach szkoła zajmuje I miejsce.
Realizacja międzynarodowego projektu „I Ty możesz zostać przyjacielem środowiska” wspólnie z młodzieżą za szkoły w Gustrow( Niemcy). Cele projektu to badanie oraz ochrona wód i stanu środowiska w Trzygłowie i w Gustrow. Przedsięwzięcie realizowane jest od 23 lipca 2002r. do 22 czerwca 2003r. Całkowity koszt projektu 12 869,59 EURO.
Absolwentki naszej szkoły - Ewa Lesiak i Sabina Zduńczyk - znalazły się w gronie tegorocznych stypendystów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gryfickiego osiągających najlepsze wyniki w nauce, a Cecylia Komornik i jej dwie koleżanki z Technikum Ekonomicznego w Gryficach zajęły I miejsce w konkursie „Wychowanie dla jakości” za pracę „Projekt zapewnienia systemu jakości zgodnego z normą ISO 9000 i 2002”.
W gminnym konkursie plastycznym „Przyroda za sto lat” uczniowie zajmują I i III miejsce oraz wyróżnienie oraz III miejsce w konkursie fotograficznym „ Mój zwierzak w zabawnej sytuacji”.
2003 / 2004
W maju szkoła gości uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół szwedzkich w Alstebro i Backebo w ramach spotkania członków Polish – Swedish Penfriends Club. Trzydniowe spotkanie poświęcone było poznawaniu kultury i walorów turystycznych obydwu krajów, a także zacieśniło więzi nawiązane przez uczniów w drodze wymiany korespondencji.
Na wystawie w Bibliotece Publicznej w Gryficach uczniowie naszej szkoły prezentują prace graficzne wykonane techniką linorytu w ramach zajęć koła plastycznego i świetlicy szkolnej.
Dzieci z oddziału przedszkolnego zajęły I miejsce w III Sztafetowych Biegach Szczecińskiej Fundacji „ Talent – Promocja – Postęp” imprezie towarzyszącej obchodom 59. rocznicy wyzwolenia Gryfic.
Styczeń - wrzesień 2004. Szkoła przystępuje do opracowania i realizacji wspólnie z Gminą Gryfice- projektu z zakresu edukacji regionalnej oraz rozwoju kulturalnego na wsi w ramach konkursu „Kultura na prowincji” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi i Fundację im. Stefana
Batorego. Na 597 wniosków, które wpłynęły z całej Polski, przyznano dofinansowanie na realizację 104, w tym również dla Szkoły Podstawowej w Trzygłowie. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami biorą udział w rewitalizacji trzygłowskiego cmentarza i przyjmują opiekę nad tym obiektem. W szkole odbyła się także międzynarodowa konferencja naukowa, na której okolicznościowe referaty wygłosili: Andrzej Szczygieł - Burmistrz Gryfic, profesor Rudolf von Thadden, Barbara Fox-Thadden oraz Zdzisław Skibicki.
Po raz czwarty szkoła, przy współudziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, organizuje kursy dokształcające dla mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich; tym razem w zakresie obsługi komputera i przystosowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i integracji z Unią Europejską dla 56 uczestników. I tym razem uzyskane środki finansowe spoza budżetu pozwalają na kolejne wzbogacenie bazy dydaktycznej w nowe komputery.
Renata Rosikoń z klasy VIa zajmuje I miejsce w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, kolega z klasy – Marek Pędzik – II, a Tomasz Sienkiewicz z klasy VIb– III.
Patrycja Jasik z klasy V zajmuje I miejsce w II edycji Gminnego Ekologicznego Konkursu Literackiego na poziomie klas IV – VI a Marcelina Jasik z klasy IIIb – II miejsce ( na poziomie klas I- III).
2004/2005
Uczniowie naszej szkoły uświetniają swoimi występami gminne uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.
Z Bożonarodzeniowymi jasełkami i koncertem kolęd wystąpili uczniowie przed mieszkańcami wsi i gośćmi.
Rafał Jaskuła z kl. III otrzymuje wyróżnienie w miejsko-gminnych eliminacjach „Małego Konkursu Recytotarskiego.
Tomasz Gawryś z kl. IIIa zajmuje II miejsce w konkursie na „ Palmę Wielkanocną” organizowanym przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury.
Wyróżnienie w eliminacjach miejsko-gminnych „Małego Konkursu Recytatorskiego” w kategorii klas I-III otrzymuje Dawid Wojciechowski z klasy Ib.
Liga Morska i Rzeczna w konkursie „Młodzi na Morzu” nagrodziła na szczeblu ogólnopolskim w kategorii grafika pracę Jarosława Jasika z klasy Va, a druga praca ucznia uzyskała wyróżnienie.
Marek Pędzik z klasy VIa, Izabela Osek i Tomasz Sienkiewicz z klasy VIb zajmują kolejno II, III, IV miejsce w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w kategorii szkół podstawowych, a Marek Pędzik również II miejsce w eliminacjach powiatowych.
Wyróżnienie w finale wojewódzkim konkursu plastycznego „ Katastrofy Przyrodnicze” organizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Oddział Pomorski w Szczecinie otrzymuje Jacek Jasik z klasy Va.
Szkoła otrzymuje wyróżnienie w X edycji konkursu pod hasłem „ Szkoła promieniująca”organizowanego przez Kurier Szczeciński – „Od wakacji do wakacji”.
2005/2006
W ogólnopolskim Biegu „ Dwóch Bram” w Gryficach Bartłomiej Ułasiuk z kl. VIb zajmuje drugie miejsce w kategorii chłopców kl. V-VI.
Edyta Agacińska z kl. IVa zajmuje II miejsce w IX Międzynarodowym Biegu Ulicznym „O sztachetkę – Płoty 2005” w kategorii dziewcząt klas III-IV.
18. maja 2005r. szkoła w rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II otrzymuje jego imię .

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery