Rada Pedagogiczna

 

Rospondek  Sławomir - dyrektor szkoły

Urbańska – Szczygieł Joanna  - zastępca dyrektora

 

 

Białek Małgorzata - historia

Domańska Joanna – edukacja przedszkolna

Dominikowska Agata – j. polski, biblioteka

Durbajło Izabela – zajęcia logopedyczne

Kołkowska Anita – opiekun świetlicy szkolnej

Kowalska Elżbieta - przyroda

Kozłowska Beata – j. angielski, pedagog szkolny

Łukaszewska Teresa - religia

Maciejewska Joanna – j. polski

Prociak Marek – plastyka, wychowanie do życia w rodzinie, opiekun świetlicy szkolnej

Rybińska Bernadeta – edukacja wczesnoszkolna

Śliwińska Karolina – psycholog szkolny

Ślusarczyk Tadeusz – muzyka

Sibora  Anna – j. angielski

Sienkiewicz Katarzyna - matematyka

Skryplonek Alina – edukacja wczesnoszkolna

Sobczyk Dorota – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

Wasylów Jolanta – edukacja wczesnoszkolna

Wiśniewska Wiesława – wychowanie fizyczne

Wudarczyk  Aneta – edukacja wczesnoszkolna

Wójtowicz  Agnieszka – edukacja przedszkolna, oddział 0

Zawadzka Agnieszka – edukacja przedszkolna

 

 


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery