Dzień Otwarty

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Trzygłowie

organizuje


DZIEŃ OTWARTY


dla rodziców uczniów klas 0-VI

Dnia 01 lutego 2017 r. (środa)

od 15.00 do 17.00

 


  • Zapewniamy możliwość indywidualnej rozmowy z każdym nauczycielem.

  • Dajemy szansę na poznanie mocnych i słabych stron własnego dziecka.

  • Umożliwiamy uzyskanie porady pedagoga.

  • Postartamy się rozwiązać sytuacje konfliktowe.

  • Wyjaśnimy bieżące problemy.


Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!


Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

 


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery